Barion Pixel Szívőrangyal

Üdvözlöm!

Örömmel jelentjük, hogy a Egészség-Őr-Angyal Kft Magyarországon sikeresen megvalósította egy új egészségügyi-kommunikációs-rendszer kifejlesztését, melynek célja bevonni az összes hazai (és hosszú távon nemzetközi) egészségügyi szolgáltatót és felhasználót egy új kezdeményezésbe.

A működéshez szükséges szoftverbázis elkészült és jelenleg zajlik országos szintű kiépítése hazánkban.

A rendszer törekvése, az összes résztvevő számára biztosítani egy megfelelő szakmai távkonzultációs szolgáltatást, egy olyan hátteret, mely lefedi az egészségügy valamennyi területét. Mindemellett esélyegyenlőséget biztosít az egészségügy összes felhasználójának, könnyebb hozzáférést ad a vidéken élő, hátrányos helyzetű embereknek és javítja a hiányszakmák okozta egészségügyi ellátási színvonal-különbségeket.

Ezenkívűl az is célunk volt, hogy a területi gyógyszerellátás hiányosságait mérsékeljük.

A közeljövőben szeretnénk kialakítani egy olyan új és hatékony eszközrendszert, mely képes a fertőző betegségek gyors kiszűrésére és diagnosztizálására. Ezzel megakadályozhatjuk az országos és világszintű járványok kialakulását, vagy ha szükséges, lehetővé tesszük azok gyors és hatékony kezelését.

Tisztelettel: 

Jelen statisztikai adatok

Alapellátás nélkül maradt települések Magyarországon (Kattintson a képre a nagyobb méretért)

Tartósan betöltetlen háziorvosi praxisok sáma megyénként. (Kattintson a képre a nagyobb méretért)

Ezer lakosságra jutó halálozások száma Magyarországon 2000 - 2017. (Kattintson a képre a nagyobb méretért)

Magyarországon a várható élettartam még mindig közel öt évvel alacsonyabb az uniós átlagnál. (Kattintson a képre a nagyobb méretért)

A két legfontosabb halálokot a szív- és érrendszeri betegségek és a rosszindulatú daganatok képezik. (Kattintson a képre a nagyobb méretért)

A betegségek jellegéből adódóan, az infrastruktúrából, a lakosság szokásmódjaiból, a településformákból, a lakossági szűrés és a prevenció elégtelen kivitelezéséből ,a területi beteg és gyógyszerellátás hiányosságaiból ,az orvoshiányból és egyéb más hátrányos tényezőkből adódóan az idő előtti, elkerülhető többlethalálozás jelentős része a kórházba érkezés előtti szakaszban következett be. A kórházi halálozás mértéke terén az európai átlagértékektől kimagaslóan nagy  eltérés nem tapasztalható.

Mindezeknek  a tényezőknek, valamint a korábbi években a területi sürgősségi betegellátással kapcsolatos hiányosságoknak, a hiányszakmákból eredő ellátásbeli szintkülönbségeknek az ismeretében , az alapellátás, ügyeleti rendszer és a mentőszolgálat jobb kihasználásának, a területi folyamatos gyógyszerellátás  igényének, a progresszív betegellátás terén a kommunikációs kapcsolat szükségének biztosítása céljából kezdtem el az EGÉSZSÉG-ŐR-Angyal Szolgálat  Konzultációs Informatikai Rendszer kiépítését, mely fejlesztés 2018-ban  befejeződött, megkezdte a működését.

A felhasználók részéről (kórházak, egészségügyi intézmények, alapellátási rendelők, mentőszolgálat,lakosság ,... stb.) az EGÉSZSÉG-ŐR-Angyal Szolgálat és Konzultációs Informatikai Rendszer  szolgáltatásainak igénybe vétele és a program folyamatos karbantartása  minimális bérleti díj megfizetésével lehetséges.

Ez az összeg biztosítja a Nemzetközi és az Országonkénti Regionális Konzultációs Központok elérhetőségét,a tanácsadó szolgálat igénybe vételét is. A Nemzetközi Konzultációs Központ, az országonkénti  Konzultációs Központok  biztosítják a területi sürgősségi betegellátással ,a felnőtt lakosság egészségügyi szűrésével,a kiszűrt betegek kivizsgálásával, szakszerű gondozásával kapcsolatos folyamatos szakmai tanácsadást határainkon belül, és túl egyaránt.

A fejlesztés  magyar szabadalmi bejegyzés alatt áll , mely az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés központjába került.

A világ legkülönbözőbb országaiban élő, magyar származású orvosok, kutatók közül sokan ajánlották föl csatlakozási szándékukat a konzultációs rendszerhez. A szaktudásukkal szeretnének hozzájárulni a betegellátással kapcsolatos speciális szakmai kérdések megvitatásában, az oktatási, továbbképzési céljaink  megvalósításában.

Szintén hasonló érdeklődés tapasztalható a külföldön szolgáló magyar egyházak, a magyar intézmények, kirendeltségek és egyéb magyar érdekeltségű organizációk részéről is.

Az egészségügyi konzultáción túlmenően fontos a lakosság részére az egészségügyi ismeretek  a polgári szívmentés, az újraélesztés stb. oktatása.

Célunk az, hogy a program magyarországi beindítását és megvalósítását követõen a Konzultációs Rendszer egy nemzetközi egészségügyi együttműködés alapjául is szolgáljon , segítse a határon túli területeken  és a világ különböző országaiban élő honfitársaink egészségügyi ellátását.

Az ingyenes ,anonim  egészségügyi kérdőíves szűrés alapja legyen egy, a magyarság egészére kiterjedő, epidemiológiai tanulmány elkészítésének, melyből kiderülhet a világ különböző országaiban élő magyar származású lakosság egészségügyi állapotának , paramétereinek , megbetegedéseinek  az  ismerete alapján az ott élő emberek életkilátását befolyásoló rizikófaktorok, és egyéb más veszélyeztető tényezők.

Népegészségügy, 1993. 74. Évfolyam, 5. szám

"Az osztrák férfiak idő előtti halandósági viszonyainak az ismerete  alapján Magyarországon 1989-ben 14.980 férfinak nem kellet volna meghalnia 1-64 éves korban , idő előtt. A vizsgált  9 év alatt - 1981-töl 1989-ig - 104.262 férfiéletet jelentett volna Magyarországon ,ha az egészségügyi ellátás színvonala az osztrák egészségügy színvonalon működött volna."

"1989-ben 6694 - a 80-as években évente átlagosan 5468  magyar 1-64 éves női haláleset lett volna kivédhető hazánkban ,ha a halálozás mértéke az osztrák női halandósági szinten lett volna."

Egy másik, 1995-ben megjelent közlemény szerint Magyarország a szív- érrendszeri betegségek miatti halálozás terén a férfiak és a nők bontásában egyaránt a környező országokhoz képest a legrosszabb helyen állt.

Szponzoraink